Apple Store đang chuẩn bị cho các đơn đặt hàng trước của Apple iPhone X

Apple store

Các cửa hàng của Apple – Apple Store đang chuẩn bị cho các đơn đặt hàng trước của Apple iPhone X – một trong những siêu phẩm được chờ đợi nhất năm. Các đơn đặt hàng trước cho iPhone của Apple đã bắt đầu được chấp nhận. Như bạn đã được biết, một trong những địa điểm tốt nhất để đặt hàng trước là ứng dụng cửa hàng Apple – Apple Store. Quá trình này nhanh hơn nhiều khi bạn cài đặt ứng dụng này trên thiết bị iOS của…

Read More