Apple Music sẽ giúp bạn phát nhạc trên Facebook Messenger

Apple Music

Apple Music sẽ giúp bạn phát các bài hát yêu thích trên Facebook Messenger. Đây thật sự là một tính năng hữu ích mà nhiều iFan đang mong đợi. Người yêu âm nhạc chắc hẳn sẽ cảm thấy vui mừng! Apple Music đã được tích hợp như là một bot trong Facebook Messenger, cho phép người dùng thực hiện một số việc khá thú vị. Nếu bạn là thành viên của Apple Music, bạn sẽ có thể phát các bài hát đầy đủ trong Facebook Messenger, một ứng dụng chat…

Read More