Ziox Mobiles ra mắt ‘Astra Curve 4G’ ở Ấn Độ

Ziox Mobiles ra mắt 'Astra Curve 4G' ở Ấn Độ

Ziox Mobiles đã đưa ra một loạt các điện thoại trên thị trường và cho người tiêu dùng ở Ấn Độ. Giờ đây, Ziox Mobiles chuẩn bị ra mắt ‘Astra Curve 4G’ ở Ấn Độ. Được gọi là ‘Astra Curve 4G’, mô hình mới này là bản sửa đổi mới nhất cho kính viễn vọng của công ty với điện thoại thông minh 3D cong. Công ty cho biết: “Điện thoại thông minh có tính kết hợp liền mạch với phong cách trình diễn, làm phong phú trải nghiệm di…

Read More